Svazek obcí POOSLAVÍ

Na Městečku 114

59214 Nové Veselí

 

IČ: 72567953

Bankovní účet: 2500277443/2010

e-mail: predseda@svazekobcipooslavi.cz

 

Zveřejňované dokumenty svazku obcí POOSLAVÍ:

Střednědobý výhled rozpočtu 2014-2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023

 

Dokumenty za rok 2016

-        Rozvaha - bilance

-        Výkaz zisku a ztráty

-        Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

-        Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

-        Závěrečný účet

 

Dokumenty za rok 2017

-        Usnesení z valné hromady Svazku obcí POOSLAVÍ konané dne 5. 6. 2017

-        Rozpočet 2017

-        Rozpočtové opatření č.1 2017

-         Pozvánka na zasedání valné hromady 11. 12. 2017 – zveřejněno 13.11.2017

-        Rozpočtové opatření č.2 2017 - zveřejněno 12.12.2017

-        Rozvaha - bilance - zveřejněno 30.5.2018

-        Výkaz zisku a ztráty - zveřejněno 30.5.2018

-        Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - zveřejněno 30.5.2018

-        Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - zveřejněno 30.5.2018

-        Závěrečný účet - zveřejněno 30.5.2018

,

Dokumenty za rok 2018

-        Návrh rozpočtu 2018 – zveřejněno 13.11.2017

-        Rozpočet 2018 - zveřejněno 12.12.2017

-        Usnesení z valné hromady konané dne 28.5.2018 - zveřejněno 30.5.2018

-        Čerpání rozpočtu SOP k 31.10.2018 – zveřejněno 14.11.2018

-         Pozvánka na zasedání valné hromady 5. 12. 2018 – zveřejněno 14.11.2018

-        Rozpočtové opatření č.1 2018 - zveřejněno 6.12.2018

-        Usnesení z valné hromady konané dne 5.12.2018 - zveřejněno 12.12.2018

-        Rozvaha - bilance - zveřejněno 19.5.2019

-        Výkaz zisku a ztráty - zveřejněno 19.5.2019

-        Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - zveřejněno 19.5.2019

-        Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - zveřejněno 19.5.2019

-        Závěrečný účet - zveřejněno 19.5.2019

 

 

Dokumenty za rok 2019

-        Návrh rozpočtu 2019 – zveřejněno 14.11.2018

-        Rozpočet 2019 - zveřejněno 6.12.2018

-         Pozvánka na zasedání valné hromady 9.4.2019 – zveřejněno 1.4.2018

-        Usnesení z valné hromady konané dne 13.5.2019 - zveřejněno 19.5.2019

-         Pozvánka na zasedání valné hromady 4.12.2019 – zveřejněno 12.11.2019

-        Čerpání rozpočtu SOP k 31.10.2019 – zveřejněno 5.12.2019

-        Usnesení z valné hromady konané dne 4.12.2019 - zveřejněno 5.12.2019

-        Rozvaha - bilance - zveřejněno 3.6.2020

-        Výkaz zisku a ztráty - zveřejněno  3.6.2020

-        Příloha - zveřejněno  3.6.2020

-        Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - zveřejněno  3.6.2020

-        Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - zveřejněno  3.6.2020

-        Závěrečný účet - zveřejněno  23.6.2020

 

 

Dokumenty za rok 2020

-        Návrh rozpočtu 2020 – zveřejněno 12.11.2019

-        Rozpočet 2020 - zveřejněno 5.12.2019

-         Pozvánka na zasedání valné hromady 22.6.2020 – zveřejněno 3.6.2020

-        Usnesení z valné hromady konané dne 22.6.2020 - zveřejněno 23.6.2020

-         Pozvánka na zasedání valné hromady 30.11.2020 – zveřejněno 10.11.2020

-        Rozvaha - bilance - zveřejněno 5.5.2021

-        Výkaz zisku a ztráty - zveřejněno 5.5.2021

-        Kontrola vnitrovýkazových vazeb - zveřejněno 5.5.2021

-        Audit 2020- zveřejněno 5.5.2021

-        Závěrečný účet - zveřejněno 4.6.2021

 

 

Dokumenty za rok 2021

-        Návrh rozpočtu 2021 – zveřejněno 10.11.2020

-        Rozpočet 2021 - zveřejněno 2.12.2020

-         Pozvánka na zasedání valné hromady 31.5.2021 – zveřejněno 5.5.2021

-        Usnesení z valné hromady konané dne 31.5.2021 - zveřejněno 4.6.2021

-        Pozvánka na zasedání valné hromady 22.11.2021 – zveřejněno 1.11.2021

-        Usnesení z valné hromady konané dne 22.11.2021 - zveřejněno 30.11.2020

-        Rozvaha - bilance - zveřejněno 4.4.2022

-        Výkaz zisku a ztráty - zveřejněno 4.4.2022

-        Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - zveřejněno  4.4.2022

-        Audit 2021- zveřejněno 4.4.2022

-        Závěrečný účet - zveřejněno 28.4.2022

 

 

Dokumenty za rok 2022

-        Návrh rozpočtu 2022 – zveřejněno 1.11.2020

-        Rozpočet 2022 - zveřejněno 24.11.2021

-         Pozvánka na zasedání valné hromady 25.4.2022 – zveřejněno 4.4.2022

-        Usnesení z valné hromady konané dne 25.4.2022 - zveřejněno 28.4.2022

-        Pozvánka na zasedání valné hromady 12.12.2022 - zveřejněno 21.11.2022

-        Rozpočtové opatření č.1 2022 - zveřejněno 14.12.2022

-        Usnesení z valné hromady konané dne 12.12.2022 - zveřejněno 14.12.2022

-        Návrh závěrečého účtu 2022 - zveřejněno 23.3.2023

-         Rozvaha - bilance - zveřejněno 23.3.2023

-        Výkaz zisku a ztráty - zveřejněno  23.3.2023

-        Audit 2022 - zveřejněno  23.3.2023

-        Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - zveřejněno  23.3.2023

-        Závěrečný účet - zveřejněno 18.4.2023

 

 

 

Dokumenty za rok 2023

-        Návrh rozpočtu 2023 - zveřejněno 21.11.2022

-        Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu - zveřejněno 21.11.2022

-        Rozpočet 2023 - zveřejněno 14.12.2022

-        Střednědobý výhled 2024-2028 - zveřejněno 14.12.2022

-         Pozvánka na zasedání valné hromady 17.4.2023 – zveřejněno 23.3.2023

-         Usnesení z valné hromady konané dne 17.4.2023 - zveřejněno 21.4.2023

-         Usnesení z valné hromady konané dne 12.12.2023 - zveřejněno 14.12.2023

-        Rozpočtové opatření č.1 2023 - zveřejněno 14.12.2023

-         Pozvánka na zasedání valné hromady 12.12.2023 – zveřejněno 21.11.2023

-        Návrh závěrečného účtu 2023 - zveřejněno 28.2.2024

-         Rozvaha - bilance - zveřejněno 28.2.2024

-        Výkaz zisku a ztráty - zveřejněno 28.2.2024

-        Audit 2023 - zveřejněno 28.2.2024

-        Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - zveřejněno 28.2.2024

-        Závěrečný účet - zveřejněno 21.3:2024

 

 

Dokumenty za rok 2024

-        Návrh rozpočtu 2024 - zveřejněno 21.11.2023

-        Rozpočet 2024 - zveřejněno 14.12.2023

-        Pozvánka na zasedání valné hromady 18.3.2024 – zveřejněno 21.11.2023

-         Usnesení z valné hromady konané dne 18.3.2024 - zveřejněno 21.3.2024